Friday, February 7, 2014

Modern Tao Lovemaking. Workshops by Colin Willby (UK) in the Netherlands

[ NL vertaling beneden ]

Colin Willby, researcher, author and proprietor of Peace Mandalas Publishing. Among few books, he wrote ‘The Way of Good Sex.A Manual of Modern Tao Sexual Practice including Love Muscles and Upward Orgasm Training.’ (2011) Colin has presented workshops on ‘Naturally Contraceptive Lovemaking’ at festivals and other venues for over fifteen years. Whole his work is dedicated to peace and harmony amongst global humankind.

About his book "Way of Good Sex. A Manual of Modern Tao Sexual Practice including Love Muscles and Upward Orgasm Training."

The description of revolutionary new ideas on the harmonics of human sexuality and on the balancing of conception and contraception. The secrets of the East are unveiled in this reappraisal of Yin-Yang theory, the 8 trigrams of the octagonal ‘pa kua’ and the 64 hexagrams of the I Ching (Book of Changes) revealing how we all relate sexually to the solar calendar and to the cycles of the Sun, Earth and Moon. The sexual secrets of past Chinese Emperors and the early practitioners of Tao are developed into a practical step-by-step manual of sex instruction. This book includes a complete description of love muscles training and the practice of upward orgasm, knowledge of which is beneficial to the health, can lead to more harmonic and satisfying sexual relationships and opens up the potential for rejuvenation and natural contraception.

"...If the sensations of approaching orgasm reoccur then resume love muscles locking, hand pressure and the redirection of sexual energy. When sitting you can help orgasm control by using the heel of your foot or gentle yet continuous undergarment waistband pressure (by pulling the front down and below the testicles) on the perineum. Remember the pay offs of the potential for natural contraception and of becoming a dragon lover. Better orgasms. Longevity.Improved health. Rejuvenation. Reduced greying with age. Increased vigour and health...."

- more of the summary of the book You can read it and download here. http://www.peacemandalas.org/wp-content/uploads/2013/11/sexbooksummary-1.pdf - Studying that with understanding is indicated before you join the workshop.

You can order the book here :http://www.peacemandalas.org/our-books/

More about Colin Willby and his work You may read on his page here: http://www.peacemandalas.org/

Workshop in Amsterdam by School Of Tantra ( http://tantramovement.blogspot.nl )
16.2.2014 Sunday from 13.30 till 20.00 ( break between )
90 E
WG Cursusruimte Ketelhuisplein 41
1054 RD Amsterdam
Suggestion bring pillow, blanket, yoga mat etc. if You have

CANCELLED Workshop in Rotterdam by Rasayana Tantra Academy IS CANCELLED ( http://www.rasayana-tantra-academy.nl )
( loose continuation of the first one )
20.2.2014 Thursday from 19.30 till 22.30
50 E
Blommesteynweg 75
3087 BV Rotterdam

For more information, update and invite your friends check: https://www.facebook.com/events/216278848578590/
but confirm Your reservation through mgriks@gmail.com

http://www.peacemandalas.org/wp-content/uploads/2011/09/TheWayofGoodSexfrontbackcover3.jpg

[ NL vertaling ]

Moderne Tao Vrijen . Workshops door Colin Willby (UK) in Nederland
Colin Willby , onderzoeker , auteur en eigenaar van Vrede Mandalas Publishing . Onder de paar boeken, schreef hij 'The Way of Good Sex.A Manual of Modern Tao seksuele praktijk inclusief Liefde Spieren en Upward Orgasme Training . ' ( 2011 ) Colin heeft workshops over ' Natuurlijk Anticonceptiemiddelen Vrijen ' gepresenteerd op festivals en andere locaties gedurende meer dan vijftien jaar . Geheel zijn werk is gewijd aan vrede en harmonie onder de gehele mensheid .

Over zijn boek " Weg van goede seks . A Manual of Modern Tao seksuele praktijk inclusief Liefde Spieren en Upward Orgasm Training. ":

De beschrijving van de revolutionaire nieuwe idee├źn over de harmonie├źn van menselijke seksualiteit en over het in evenwicht brengen van de conceptie en anticonceptie . De geheimen van het Oosten worden onthuld in deze herwaardering van Yin- Yang theorie , de 8 trigrammen van de achthoekige 'pa kua' en de 64 hexagrammen van de I Ching ( Boek der Veranderingen ) onthullen hoe we allemaal seksueel gerelateerd zijn aan de zonnekalender en de cycli van de Zon , de Aarde en de Maan. De seksuele geheimen van het verleden, Chinese keizers en de vroege beoefenaars van Tao, worden ontwikkeld tot een praktische stap-voor-stap handleiding van geslacht instructie . Dit boek bevat een volledige beschrijving van de liefdespieren, opleiding en de praktijk van de opwaartse orgasme , kennis van wat gunstig is voor de gezondheid wat kan leiden tot een meer harmonische en bevredigende seksuele relaties en opent het potentieel voor verjonging en natuurlijke anticonceptie .

" ... Als de sensaties van het naderende orgasme terugkomen dan kunnen de liefdespieren en de hand druk de seksuele energie bijsturen. Bij het zitten kun je orgasme-controle toepassen door met de hiel van je voet zachte of continue ondergoed tailleband druk ( door de voorzijde naar beneden te trekken onder de testikels ) bij het perineum . Denk aan de mogelijkheden voor natuurlijke anticonceptie en van een draak minnaar . Betere orgasmes . Langer leven, Bevordert gezondheid . Verjonging . Verminderde grijzend met de leeftijd . Verhoogde kracht en gezondheid .. .. "
 - Meer van de samenvatting van het boek kunt u lezen en downloaden hier: http://www.peacemandalas.org/wp-content/uploads/2013/11/sexbooksummary-1.pdf
Bestuderen en begrijpen is aan te bevelen voordat u meedoet aan de workshop .

U kunt het boek hier bestellen:
http://www.peacemandalas.org/our-books/

Meer over Colin Willby en zijn werk kunt u lezen op zijn pagina hier : http://www.peacemandalas.org/

Workshop in Amsterdam door School Of Tantra ( http://tantramovement.blogspot.nl )
2014/02/16 zondag van 13.30 tot 20.00 uur ( met pauze )
€ 90,=

WG Cursusruimte Ketelhuisplein 41
1054 RD Amsterdam
Tip: meebrengen kussen, deken , yoga mat enz. Als u hebt

CANCELLED - Workshop in Rotterdam door Rasayana Tantra Academy IS CANCELLED( http://www.rasayana-tantra-academy.nl )
( voortzetting van de eerste bijeenkomst)
2014/02/20 donderdag van 19.30 tot 22.30
€ 50,=

Blommesteynweg 75
3087 BV Rotterdam

Voor meer actuele informatie ,en uitnodigen van je vrienden: https://www.facebook.com/events/216278848578590/
maar bevestigen uw reservering via mgriks@gmail.com

No comments:

Post a Comment