Wednesday, February 5, 2014

Sacred energy workshop this Friday 7.2.14

[ NL vertaling beneden ]

Sacred energy.


Together we create at the workshops safe space and together we experience transformation processes, remembering, however, that the real change happens outside the comfort zone. We work in a group, in pairs and individually. This Friday we will focus on the flow of energy through the body, how we experience it and how to inspire and cultivate that. What is blocking us and how to be consciously permeable for those blocking energies.
Tantric path opens us to experience our own, our partners and groups deep energy levels. Thankful Tantric and sexual Tao techniques, we become aware of subtle energies which link the apparent opposites: spirit and matter, sexuality and spirituality, light and darkness, consciousness and unconscious, masculinity and femininity ..
By using the keys to the door of connections, to regain our inner strength, we are giving right direction to the flow of energy.

Costs of this single workshop is 45 €. The costs of 10 workshops (whole course) is only € 300
Sending email to mgriks@gmail.com means confirming Your reservation. Amount of the places are limited.
Finishing the course is honoured with the certificate what would open the door for your further experience and education.
For updates, more info or to invite Your friends:
https://www.facebook.com/events/581528628592525
or check: http://tantramovement.blogspot.nl/

The workshops are from 31.1.14 till 9.5.14 (almost every Friday except - 21.2.14 - 07.3.14 - 14.3.14 - 21.3.14 - 25.4.14) from 18.00 - 21.30 in il cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam

[ NL vertaling ]

In de workshops creëren wij een veilige ruimte en samen beleven we transformatieprocessen en herinneringen, maar de echte verandering gebeurt buiten de comfort zone. We werken
in een groep, in tweetallen en individueel. Deze vrijdag zullen we ons richten op de
stroom van energie door het lichaam , hoe we dit ervaren en hoe te inspireren en te cultiveren, wat blokkeert ons en hoe bewust doorlatend zijn de energieën.
De Tantrische weg opent diepe energieën voor ons zelf, voor onze partners en raakt diepe energie niveaus. Door Tantrische- en seksuele Tao-technieken worden we ons bewust van subtiele energieën die de schijnbare tegenstellingen: geest en stof, seksualiteit en spiritualiteit , licht en duisternis, bewustzijn en on-bewustzijn , mannelijkheid en vrouwelijkheid.
De sleutel van de deur van verbindingen geeft ons innerlijke kracht en geeft richting aan de stroom van energie.

Kosten van deze single workshop:€ 45.
De kosten van de 10 workshops ( hele cursus ) is slechts € 300.
Stuur een email naar mgriks@gmail.com dit is de bevestiging van uw reservering. Aantal plaatsen zijn beperkt .

Aan het eind van de cursus wordt een certificaat verstrekt, dat de deur voor je verdere ervaring en opleiding opent .
Voor updates , meer informatie of om je vrienden uitnodigen : https://www.facebook.com/events/581528628592525

of kijk op : http://tantramovement.blogspot.nl/

De workshops zijn van 07.02.14 t/m 9.5.14
(behalve: 21.2.14 - 07.3.14 - 14.3.14 - 21.3.14 - 25.4.14 )
Aanvang:18:00-21:30 in Il Cielo Oostzaanstraat 46 te Amsterdam

No comments:

Post a Comment