Monday, February 3, 2014

Relationship Tantra Course - Start this wednesday

[ NL vertaling beneden ]
We are starting new group, especially for couples or people who are willing to exercise together.
Book Your place quick because we are beginning already this wednesday.
At the moment to keep the balance we need single women, who are open to participate with another single men.

Workshops for your relationship

This our proposal is addressed to couples who:
- just get to know each other
- they want to develop an intimate relationship
- they would like to open up to the needs of the partner.
- They want to dissolve the barriers,

- who are looking for way to heal themselves but also looking for understanding and harmony in the warm arms of the lover
- for long time relationships, who would like again awake the senses, who would like to bring new energy and inspiration to their life
- who want to recognise the transcendent nature of partner relationship
- who want to progress together,
- who would like to develop energy of partnership
- who would like to achieve cosmic union
- who would share the essence of love with the world.

As a tantric couple, We share our personal and individual experience. While we respect our and your boundaries, we are also keeping in mind that real progress begins outside of the comfort zone. That's why we will systematically encourage you to leave secure limitations and meet the adventures of your life. But in the same time, We will also encourage you to establish clear boundaries and say "no" when you really feel that way at that moment.If you're not ready to change, we will work on that readiness

What You can expect:
Deepening intimacy in relationship
Exploring synergy effect in meditation and in the transformation of sexual energy

Inviting more ecstasy and passion in Your life

We use methods such as :
Tantric and Taoist techniques for transformation
Games, fun, dance and movement
Visualisations , meditations and relaxations
Prayers and affirmations
Massage and healing touch
Open communication


8 Wednesday course [from 19.00 till 22.30]
Every second Wednesday from 5.2.14 - 14.5.14
In Mirror Centre at Ter Gouwstraat 3 Amsterdam
45 Euro per person for single workshop and only 270 for whole course

Here You could check updates, share and invite Your friends: https://www.facebook.com/events/656736811032088/

For more info check: http://tantramovement.blogspot.nl/

Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com , edytabaghira@gmail.com


[ NL vertaling ]

We beginnen een nieuwe groep , met name voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te oefenen .
Reserveer uw plaats snel omdat we al deze woensdag beginnen.
Om de balans te houden vragen we alleenstaande vrouwen, open staan te staan
met een andere alleenstaande mannen te participeren.

Workshops voor je relatie:
Dit ons voorstel is gericht tot paren die:
- Gewoon om elkaar te leren kennen
- Ze willen een intieme relatie ontwikkelen
- Ze willen zich openstellen voor de behoeften van de partner.
- Ze willen de barrières oplossen, die op zoek zijn naar de weg om zichzelf te genezen , maar ook op zoek naar begrip en harmonie in de warme armen van de minnaar
- Voor lange tijd relaties , die graag weer wakker maken van de zintuigen , die graag nieuwe energie en inspiratie brengen in hun leven, die willen herkennen de transcendente aard van partnerrelatie.
- die samen willen in proces willen,
- die graag energie van partnerschap willen ontwikkelen
- die graag kosmische eenheid willen bereiken
- die de essentie van de liefde met de wereld willen delen.

Als een tantrische paar ,delen wij onze persoonlijke en individuele ervaring. Terwijl we onze en uw grenzen respecteren, we zijn bewust dat de echte vooruitgang begint buiten de comfort zone . Dat is waarom wij u systematisch zal aanmoedigen om veilige grenzen te verlaten en te voldoen aan de avonturen van je leven. Maar in dezelfde tijd , zullen we u aanmoedigen om duidelijke grenzen te stellen en 'nee' zeggen als je echt het gevoel op hebt op dat moment. Als je niet klaar bent om te veranderen , zullen we werken aan de bereidheid

Elke tweede woensdag vanaf 5 februari 2014 t/m 15 mei 2014

Van 19:00 – 22:30 uur
In Mirror Centre Ter Gouwstraat 3 Amsterdam

€45 per persoon per workshop en slechts €270 voor de hele cursus

Meer informatie en uitnodigingen voor je vrienden: https://www.facebook.com/events/656736811032088/

Voor meer info check: http://tantramovement.blogspot.nl/

Aarzel niet om de vragen te stellen: mgriks@gmail.com, edytabaghira@gmail.com

No comments:

Post a Comment