Tuesday, January 13, 2015

Neo Tantric Massage in three sundays

[Nederlandse vertaling beneden]

This Tantric Massage workshop in three parts, in three sundays is for couples and all people who are willing to work together

When:

Sunday 25.01.2015 15.30 till 19.30
Sunday 01.02.2015 15.30 till 19.30
Sunday 08.02.2015 15.30 till 19.30

Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 Amsterdam
Price and booking:
120 E per person, 230 E per couple for whole course

45 E per person, per single workshop if there are free places

Amount of the free places at that moment is up to 6, so to make sure better to book quickly. After finishing the course, you may be honored with School of Tantra Movement Neo Tantric Massage Certificate.

Bring organic cocos oil and towel if you can.

A more detailed program will be presented to the participants of the event.

Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation. 

You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/762376907185821

Neo Tantric Massage was the first massage introduced to the West with inherent tantric principles. It was in the 1960s that Kenneth Ray Stubbs first started to add massage of intimate parts of the body in his massage practice.

My other great inspirations have been Margo Anand and Marjanne Hurks.

Other important principles included in Neo Tantric Massage are:
- no goal
- awareness; being here and now
- using sexual energy and moving it upwards, transforming it instead of releasing it (and losing it, as would be the goal in erotic massage)
- the presence of love

The Neo Tantric Massage workshop is conducted in two parts, where the second part is differs according to gender.

1. First sunday: Intro - full body massage when we prepare the energy for the things to come...
2. Second sunday: Yoni massage
    Third sunday:  Lingam massage

Yoni and lingam massages are used in different ways in other types of tantric massage.
There many important reasons for massaging the genitals.
Thankful yoni and lingam massage you may explore much higher types of orgasm and ecstasy than typical peak orgasm, what you may compare as kindergarten to university :)

Beside being a great source of pleasure, yoni massage can be a great source of healing for woman. There are many points where past memories are stored, along with emotional pain, conditioning, prejudices, anxieties, fears, angers, etc. Most of them are highly connected to our sexuality.

Lingam massage, especially when done in the neo tantric way, gives men a great opportunity to learn, exercise and experience the receiving part of his being. This, together with bringing upward energy and ecstasy, can open his heart – something very much needed in today's world not only by men but by women (as well as for more beautiful lovemaking).

It's not commonly known that the yoni and lingam are the most reflexologically active zones in the human body. By stimulating its different parts we are bringing health to all
parts of the body.

This is why for me, one of the most important aspects of Neo Tantric Massage is to do it from the heart.

Belly

[Nederlandse vertaling]

Deze drie delen ( drie zondagen ) workkshop is voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.

Wanneer:
zondag 25.01.2015 15.30-19.30
zondag 01.02.2015 15.30-19.30
zondag 08.02.2015 15.30-19.30
Waar:
Il Cielo. Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Prijs:
120 E per persoon, 230 E per paar.
45 E per persoon per een workshop
De prijs kan variëren afhankelijk van het aantal deelnemers, etc. Het aantal beschikbare plaatsen is op het moment 6, dus zorg er voor de zekerheid voor dat je snel boekt. Nadat u mag worden geëerd met de School Of Tantra Movement Neo Tantrische Massage Certificate.
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/762376907185821

Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.

Neo Tantrische Massage was de eerste massage die geïntroduceerd werd in het westen met tantrische principes erin.
Het was in de jaren 60 dat Kenneth Ray Stubbs voor het eerst massage van intieme delen van het lichaam aan zijn massage praktijk toevoegde.

 

Mijn andere grote inspiraties zijn Margo Anand en Marjanne Hurks.

 

Andere belangrijke principes van Neo Tantrische Massage zijn:

- geen doel

- bewustzijn; hier en nu zijn

- seksuele energie gebruiken en het naar boven bewegen, het transformeren in plaats van het los te laten en kwijt te raken (zoals het doel zou zijn bij erotische massage)

 - de aanwezigheid van liefde

 

De Neo Tantrische Massage workshop is verdeeld in twee delen, waarbij het tweede deel verschilt per geslacht.

 

1. Eerste zondag: Intro - volledige lichaamsmassage wanneer we de energie voorbereiden voor de dingen die komen…

 

2. Tweede zondag: Yoni massage

    Derde zondag: Lingam massage

 

Yoni en lingam massages worden op andere manieren gebruikt bij andere soorten tantrische massage. Er zijn veel belangrijke redenen voor het masseren van de genitaliën.

Dankzij yoni en lingam massage kun je hogere soorten orgasme en extase onderzoeken dan het typische piekorgasme, wat je zou kunnen vergelijken als een crèche ten opzichte van een universiteit :)

 

Naast een grote bron van plezier, kan yoni massage de grootste bron van heling zijn voor vrouwen. Er zijn daar veel punten waar vroegere herinneringen opgeslagen liggen, tezamen met emotionele pijn, conditioneringen, vooroordelen, zorgen, angsten, boosheden, etc. De meeste daarvan zijn enorm verbonden met onze seksualiteit.

 

Lingam massage, vooral wanneer het op neo tantrische wijze gedaan wordt, geeft mannen een prachtige kans om te leren, te oefenen en het ontvangende deel van hun wezen te ervaren. Dit, tezamen met het naar boven brengen van energie en extase, kan het hart van de man openen – iets wat in de hedendaagse wereld heel erg nodig is, niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen en om mooi de liefde te bedrijven.

 

Het is niet algemeen bekend dat de yoni en lingam de meest reflexologische zones in het menselijk lichaam zijn. Door de verschillende delen ervan te stimuleren brengen we gezondheid naar alle delen van het lichaam.

 

Voor mij is een van de belangrijkste aspecten van Neo Tantrische Massage om het vanuit het hart te doen.


No comments:

Post a Comment