Tuesday, April 7, 2015

New practical tantric leaflet to spread. Use don´t loose it :)

[Nederlandse vertaling beneden]


Here you may download pdf version to print and share. https://archive.org/details/TantraPracticalLeaflet.SecondPart
Our leaflets you may give as birthday gift to the person who you love or/and care. The advice included there may make it as best gift the´re ever received. But only when they will use it :)
They're also available in organic shops, some of the spiritual and cultural centers...


School Of Tantra introduces you to the path of tantric practice and lifestyle. It is the way of deep experience, abandoning all concepts, exchange of energy and entering intimate relation not only with yourself. By working on all dimensions possible to you is expanding you to the deepest and the highest levels of love, spirituality and ecstasy. In order to full fill your potential, we always support you in your decisions, whatever you like to go slowly and safe or maybe fast and intense. Its always your choice.
Love and light

Workshops for all - almost every Saturday 20:30 ~ 23:30
Workshops for couples - almost every Sunday 20:30 ~ 23:30
Connecting Sundays - almost every Sunday 9:00 to 13:30
Where:
WG site, Ketelhuisplein 41 Amsterdam


Tantra Massage Workshops
15:30 to 19:30 almost every Sunday
Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46, Amsterdam

* Private massage sessions for singles and couples * relationship and love life coaching
Do not hesitate to ask questions and to make contact
mgriks@gmail.com facebook.com/mgriks * * 0 (031) 684 955 749
Michal Marek Griks * tantramovement.blogspot.nl


The purpose of our leaflets is more than just to announce our events. That´s why we are adding elements of advice that even iif you do not attend our events you still may have life-changing benefits just by trying the exercises that we propose here.
This time we will share some exercises that are among the most popular used at the tantric workshops ( We use them at our new events: Connecting Sundays ):

Gazing eyes: Look in to each other's eyes with as much sympathy, nice energy and love as feels comfortable for both of you. By doing so, we are making a soul connection.

Melting hug ( the opposite of a ¨Donald Duck¨ hug ) is when we are fully connected along the whole length of our bodies. This creates a deep body connection.

Both exercises, when they´re done for longer than 30 seconds, can promote an opening magic in us. Energy is balancing, ¨happy¨ hormones start working for us, so the healing is happening as well.

Tantric communication: one person is only talking, the other person is only listening, then we switch roles. The talking person is talking from the heart, mening they just say whatever comes to mind. You don´t have to think about the consequences, or what the other person might think about you, etc. Just speak whatever comes up.
The listening person is only listening. The intention is not to respond but to understand and be fully attentive. You choose the subjects, and take equal time for both of you ( I would suggest 2-7 minutes ).
By applying these methods in your life, you may much better solve issues than by arguing. You may get to know not only the partner better, but yourself as well.
Just do it !


[Nederlandse vertaling]


Hier kun je een pdf versie downloaded om uit te printen en te delen.  https://archive.org/details/TantraPracticalLeaflet.SecondPart
Deze kun je als een verjaardagscadeau geven aan de persoon die je liefhebt of degene waarom geeft

School Of Tantra introduceert je tot het pad van tantrische praktijk en levensstijl. Het is de weg van diepe ervaring, het verlaten van alle concepten, uitwisseling van energie en het binnengaan van intieme relatie niet alleen met jezelf. Door te werken aan alle dimensies die mogelijk zijn voor jou ontwikkel je tot de diepste en hoogste niveaus van liefde, spiritualiteit en extase. Om je potentie te vervullen, steunen we je altijd in jouw beslissingen, of je langzaam en veilig wilt gaan of misschien snel en intens. Het is altijd jouw keuze.

Liefde en licht


Workshops voor iedereen - bijna elke zaterdag 20.30~23.30
Workshops voor koppels
 - bijna elke zondag 20.30~23.30
Connecting zondagen - bijna elke zondag 9.00-13.30
Waar:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam


Tantra Massage workshops
15.30 - 19.30 bijna elke zondag
Waar:
Il Cielo Oostzaanstraat 46, Amsterdam


Massages * Prive sessies voor alleenstaanden en paren * relatie en liefde life coaching
Aarzel niet om vragen te stellen en om contact te maken
mgriks@gmail.com  *  facebook.com/mgriks  *  0(031) 684955749
Michal Marek Griks   *  tantramovement.blogspot.nl

 

Het doel van onze folders is iets meer dan alleen over onze evenementen te verkondigen. Dat is waarom we aan de inhoud ook wat van de meest efficiënte adviezen toevoegen, waardoor je zelfs als je niet onze evenementen bijwoont nog levensveranderende voordelen kunt hebben alleen door het doen, uitproberen van oefeningen die we hier voorstellen.

Deze keer delen we wat oefeningen die tot de meest populair gebruikte oefeningen bij tantrische workshops behoren. (Wij gebruiken ze bij onze nieuwe evenementen: Verbindingszondagen.)

Starende ogen: Kijk elkaar in de ogen met zo veel sympathie, vriendelijke energie en liefde als comfortabel voelt voor jullie beiden. Op die manier maken we de zielsverbinding.

Versmeltingsknuffel (tegenovergestelde van "donald duck" knuffel) is wat gebeurt wanneer we volledig verbonden zijn over de gehele lengte van onze lichamen. Op die manier maak je diepe lichaamsverbinding.

Beide bovenstaande oefeningen openen magie in ons wanneer ze langer dan 30 seconden gedaan worden. Energie balanceert, "gelukkige" hormonen beginnen voor ons te werken, dus de heling vindt ook plaats.

Tantrische communicatie: Slechts één persoon is aan het praten, de andere persoon is alleen aan het luisteren, daarna wisselen we natuurlijk de rollen. De pratende persoon praat vanuit het hart. Dit betekent dat je gewoon zegt wat er maar naar je mond komt. Je hoeft niet na te denken over de gevolgen, over wat de andere persoon van je zal denken etc. etc. ... Spreek gewoon uit wat er opkomt.

De luisterende persoon is alleen aan het luisteren. De intentie is niet te reageren maar te begrijpen en volledig aanwezig te zijn. Je kiest de onderwerpen en krijgt beiden evenveel tijd om te praten (Ik zou voorstellen tussen 2 en 7 minuten).

Door deze methoden toe te passen in je leven kun je problemen veel beter helpen oplossen dan door te redetwisten. Je kunt niet alleen de partner veel beter leren kennen maar ook jezelf.

Doe het gewoon!No comments:

Post a Comment