Wednesday, April 22, 2015

Tantra Full Moon Festival - Scorpio. 2nd may,saturday - Full update

[NEDERLANDS vertaling beneden]

With the Tantra Full Moon Festivals, we would like to celebrate the nature and empower ourselves. It's a chance to connect and to have fun - lots of fun :) To share and explore love. Come and join us. Together we are stronger (and it's always more fun).

When:
Saturday 02.05.15, 17.30 ~ 23.30
Where:
WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Price:
Price is 25 E per person and 45 per couple
Don't hesitate to ask the questions mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation.


So the schedule is:
1. 17.30 - 17.45 Opening ritual
2. 17.45 - 19.15 Tantra Kriya Yoga by Roland Thier
3. 19.30 - 21.15 Empowering essence of tantra workshop by Michal Marek Griks ( tantramovement.blogspot.nl )
4. 21.30 - 23.15 Tantric adventure by Janine Vermeulen and Mark Naaborgh ( tantrischavontuur.nl )
5. 23.15 - 23.30 Closing Ritual

1. 17.30 - 17.45
Opening Ritual
- let yourself to be surprised and come at time :)

2. 17.45 - 19.15
Tantra Kriya Yoga
is a practice of Indu origin and was one of the first practices originally born out of the Kaula Tantra school over four thousand years ago. The aim of this type of Yoga is to reconnect your body to your three types of energy, sexual, physical and mental. This time would be ended with introduction to tantric massage. All by Roland Thier

3. 19.30 - 21.15
Empowering essence of tantra
workshop by Michal Marek Griks
 - at this workshop we sample how Tantra in simple ways may empower us and our visions, strengthen our ability to realize our dreams. At the same time, we will connect on the levels of love and intimacy, perhaps even to a level your have never done before.( tantramovement.blogspot.nl )

4. 21.30 - 23.15 Tantric Adventure - In this workshop we explain something about the role of sexuality in the universe and about our similarity to wolves. It helps to let go some of our judgements about ourselves. Between wolves there is a natural hierarchy, which you can also see in human behaviour. We explore these hierarchical structures and play with them. We start with awakening our senses: taste, smell (!), sound, breath, touch, during an intuitive dance. Than we develop an interactive role play in couples based on natural hierarchy and sexual attraction. We explore our alpha, beta, omega male/female parts in a sensual role play. We end with a guided meditation with sharing, in which we connect with our mental awareness and wisdom.
Janine Vermeulen and Mark Naaborgh - http://www.tantrischavontuur.nl


5. 23.15 - 23.30 Closing Ritual

During the breaks raw, vegan, fair trade, organic and delicious food and drinks would be sold :)

During the festival, from Janine Vermeulen, you could buy theater / fantasy and Bohemian vintage (m / f) clothing
https://www.facebook.com/happyhippywoman

Would be handy to bring with you blanket, yoga mat, pillow, friends and good mood :)


Full Moon in Scorpio is a special time in which the great promises combine with the challenge of meeting with our own shadows. It is a good opportunity for our own therapeutic work. We can find the deeply hidden treasure, but in the end, we must plunge into what is the darkest in us and what we fear mostly. It is rewarding time for those who are bravely confronting with their own shadow and difficult for those who prefer to see the evil in others.
This Full Moon is encouraging to do powerful rituals and to attract unconditional love inside of us.
If you want to find your inner power, if you want to awaken your kundalini - this is the perfect time. Tantric practices at this time are especially recommended. Contact with the body and sexuality is the starting point for exploration of inner power. Essential is to bring awareness of what is happening deeper and do not to run away from unpleasant feelings in to superficial relief. Also tantra is not about loosing this precious inner power but tranfering it to higher energy, healing and ecstasy. Careful exploration of the realm can lead us to important discoveries showing us how we deal with sexual energy and how it translates into our lives.
We also will use this time for rituals to attract what we desire "for our highest good and for the good of all beings.". During the festival we will invite abundance, pleasure, passion, intimacy, ecstasy and healing.
Let the love flow unconditionally ♥

Full Moon Festival is a part of Tantric Empowering days, what is followed also by Connecting Sunday and day full of workshops. Check the details and updates on our page


You may check updates and
invite your friends also here:
https://www.facebook.com/events/444373365729229/

Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl/

Click on picture above to get bigger view
Poster -> spread electronically to avoid use of paper :) -> just joking to motivate you to spread it through emails, face book etc. But plz. print it as well and hang somewhere in visible places. Maybe will stay longer and would memorize you beautiful moments.
Tantra would bring us to such good connection with nature and mother earth that we will save much more than this printed version :)
[NEDERLANDS vertaling]

Tantra volle maan festival - Schorpioen 2 mei, zaterdag

Met de tantra volle maan festivals; willen we de natuur eren en onszelf bekrachtigen. Het is een kans om je te verbinden en plezier te hebben; heel veel plezierEmoji. om liefde te delen en te onderzoeken; kom en doe met ons mee. Samen zijn we sterker( en hebben we meer plezier).

Wanneer; Zaterdag 02.05.15, 17.30-23.30
Waar; WG-terrein, Ketelhuisplein 41 Amsterdam

Prijs;
De prijs is 25 euro per persoon en 45 euro per koppel
Aarzel niet om vragen te stellen mgriks@gmail.com
Bevestig je deelname per email


De planning is:

1. 17.30 - 17.45 Openingsritueel

2. 17.45 - 19.15 Tantra Kriya Yoga door Roland Thier
3. 19.30 - 21.15 Empowering essence of tantra workshop by Michal Marek Griks ( tantramovement.blogspot.nl )
4. 21.30 - 23.15 Tantrisch avontuur door Janine Vermeulen en Mark Naaborgh ( tantrischavontuur.nl )
5. 23.15 - 23.30 Afsluitingsritueel

1. 17.30 - 17.45

Openingsritueel – laat jezelf verrassen en kom op tijd :)

2.
17.45 - 19.15

Tantra Kriya Yoga is een praktijk van Indu afkomst en was een van de eerste praktijken die oorspronkelijk uit de Kaula Tantra school voortkwam meer dan vierduizend jaren geleden. Het doel van dit soort Yoga is om je lichaam weer te verbinden met je drie typen energie, seksueel, fysiek en mentaal. Roland Thier

 

3. 19.30 - 21.15

Empowering essence of tantra workshop by Michal Marek Griks ( tantramovement.blogspot.nl )

 - at this workshop we sample how Tantra in simple ways may empower us and our visions, strengthen our ability to realize our dreams. At the same time, we will connect on the levels of love and intimacy, perhaps even to a level your have never done before

4. 21.30- 23.15
Tantr
isch Avontuur - In deze workshop gaan we in op de rol van seksualiteit in het universum en op onze gelijkenis met wolven. Het helpt ons om sommige oordelen over onszelf los te laten. Tussen wolven bestaat een natuurlijke hiërarchie, die we bij mensen terug zien. We onderzoeken deze hiërarchische structuren en spelen met ze. We beginnen met het wakker maken van onze zintuigen: smaak, geur (!), geluid, adem, aanraking terwijl we intuïtief dansen. Daarna maken we met elkaar een interactief rollenspel in koppels, gebaseerd op natuurlijke hiërarchie en seksuele aantrekkingskracht. We verkennen onze alfa, beta, omega male/female kanten in een sensueel rollenspel. We eindigen met een geleide meditatie met sharing, waarin we ons verbinden met ons mentale bewustzijn en wijsheid.
Janine Vermeulen en Mark Naaborgh - http://www.tantrischavontuur.nl

6. 23.15 -23.30
Afsluitingsritueel

In de pauze zal er raw, vegan, fairtrade, organisch en heerlijk eten verkocht worden.

Tijdens de festival theater/fantasy en Bohemian vintage (m/v) kleding word verkocht door Janine Vermeulen
https://www.facebook.com/happyhippywoman/timeline

Zou handig om mee te nemen deken, yoga mat, kussen, vrienden en goed humeur :)

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/444373365729229/Volle maan in schorpioen is een speciale tijd, waarin de grote belofte wordt gecombineerd met de uitdaging van het ontmoeten van je eigen schaduw.
Het is een goede gelegenheid voor ons eigen therapeutisch werk. We kunnen de diep verborgen schat vinden, maar uiteindelijk is het nodig om contact te maken met onze eigen duisternis en dat wat we het meest vrezen. Het is een lonende tijd voor degene, die de confrontatie met hun eigen schaduw aangaan en moeilijk voor degene die er de voorkeur aan geven om het slechte in anderen te zien. 
Deze volle maan moedigt ons aan om krachtige rituelen te doen en onvoorwaardelijke liefde in onszelf aan te trekken.
Als je innerlijke kracht wilt vinden en je kundalini wilt doen ontwaken; dan is dit de perfecte tijd.
Tantrische oefeningen worden vooral in deze tijd aanbevolen; contact met het lichaam en met sexualiteit is het startpunt voor het onderzoek naar innerlijke kracht. 
Het is essentieel om het bewustzijn van wat er gebeurd, naar een dieper niveau te brengen en niet weg te rennen van onaangename gevoelens door kunstmatige bevrijding.
Tantra gaat ook niet over het verliezen van deze waardevolle innerlijke kracht, maar om het te transformeren naar verhoogde energie, heling en extase.
Zorgvuldig onderzoek van dit domein kan ons leiden naar belangrijke ontdekkingen en ons tonen hoe we kunnen omgaan met sexuele energie en hoe we het kunnen toepassen in ons leven.
We zullen deze tijd ook gebruiken voor rituelen, om aan te trekken wat we verlangen, voor ons hoogste welzijn  en voor het welzijn van alle levende wezens.
Gedurende het festival zullen we overvloed, plezier, passie, intimiteit, extase en heling uitnodigen. 

Laat de liefde onvoorwaardelijk stromen.

Volle maan festival is een onderdeel van de tantrische bekrachtigingsdagen, die ook worden opgevolgd door verbindingszondagen en dag vol met workshops.


Als je ons wilt helpen - aarzel niet om contact op te nemen.


Michal Marek Griks
http://tantramovement.blogspot.nl/

 

Klik die poster boven om een groter beeld te krijgen.
Poster -> verspreid het elektronisch om papiergebruik te voorkomen :) -> ik maak maar een grapje om je te motiveren het te verspreiden via e-mails, facebook etc. Maar ajb. print het ook uit en hang het ergens op zichtbare plekken. Misschien zal het langer blijven hangen en je herinneren aan mooie momenten.
Tantra zal ons een goede verbinding met de natuur en moeder aarde brengen, waarmee we veel meer besparen dan deze uitgeprinte versie :)


No comments:

Post a Comment